Правила проведення розіграшу на сторінці https://service.kalantiernaia.com/rozygryshi Міжнародної тренінг-студії особистісного зростання Анни КалантєрноЇ в період з 26.11.2021 по 01.03.2022.

I. Загальні умови

1.1. Розіграш проводиться з метою популяризації послуг Міжнародної тренінг-студії особистісного зростання Анни Калантєрної (далі – МТС А. Калантєрної) та популяризації об'єктів авторського права КАЛАНТЄРНОЇ А.А..Територія проведення Розіграшу – без обмеження по території.

1.2. Організатором та Виконавцем Розіграшу є Фізична особа КАЛАНТЄРНАЯ АННА АНДРОНІКІВНА, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2650607786 (надалі – Організатор).

1.3. У розіграші на сторінці https://service.kalantiernaia.com/rozygryshi (далі за текстом: «Розіграш») можуть брати участь особи, які відповідають всім нижченаведеним умовам (далі за текстом: «Учасники»):a. досягли 21-річного віку ;в. є клієнтами МТС А. Калантерної (під «Клієнтами» в цілях цих Правил слід розуміти осіб, які відповідають іншим критеріям, що визначені цими Правилами, в т.ч. п.4.2.1 Правил).

1.4. Організатор не зобов'язаний перевіряти дієздатність осіб, які беруть участь в Розіграші. Організатор на свій розсуд визначає порядок, спосіб та строки виплати Призу в межах, що визначені цими Правилами.

1.5. Учасниками Розіграшу не можуть бути:

1.5.1. працівники Організатора та члени їх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

1.5.2. власники та працівники рекламних агентств і партнерів, які мають причетність до проведення Розіграшу, а також члени їхніх родин (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

1.5.3. особи, які не відповідають умовам або не виконують умови даних Правил.

1.6. За умови участі у Розіграші іноземців та осіб без громадянства вони своєю участю в Розіграші погоджуються з вимогами чинного податкового законодавства України щодо нерезидентів України та підтверджують згоду на утримання з них податків і зборів, а у прямо передбачених випадках зобов'язані сплатити самостійно, а також мають сприяти Організатору у реалізації виплати Призу у незаборонені законодавством способи (через систему міжнародного переказу, МПС, через представника, що резидентом України тощо).

1.7. Ці Правила є публічною пропозицією (офертою) до участі у Розіграші.

II. Призовий фонд

2.1. Організатор запрошує взяти участь у Розіграші і отримати наступний приз:

2.1. Грошова винагорода у сумі, що еквівалентна трьомстам шістдесяти тисячам гривен1 виплачується лише одному переможцю Розіграшу (сума до утримання всіх податків і зборів).

2.2. Призовий фонд Розіграшу обмежений зазначеною в п. 2.1. цих Правил сумою та кількістю переможців. Учасник Розіграшу може отримати Приз лише один раз.
2.3. Переможець Розіграшу не має права на заміну Призу на іншу продукцію/товар.

III. Строк проведення Розіграшу

3.1. Початок Розіграшу: 26.11.2021 р.

3.2. Завершення Розіграшу: 25.02.2022.

3.3. Оголошення Результатів Розіграшу: 01.03.2022.

3.4. Організатор Розіграшу проводить визначення переможця шляхом випадкового комп'ютерного вибору з кола учасників.

IV. Умови участі в Розіграші

4.1. Учасниками Розіграшу є особи, які відповідають критеріям, наведеним в п. 1.2. цих Правил, які повністю згодні (факт участі в Розіграші прирівнюється до факту безумовної згоди такої особи з умовами даних Правил) з умовами цих Правил, не мають обмежень, вказаних в п. 1.4. цих Правил (надалі – «Учасник» або «Учасники»).

4.2. Для участі в Розіграші:

4.2.1. Учасник повинен зробити НАСТУПНЕ: 1. Підписатися на безкоштовний тиждень будь-якого з марафонів «Автор життя», «Фінансовій ключ», «Матриця стрункості» МТС А. Калантєрної. 2. Сплатити будь-який з марафонів «Автор життя», «Фінансовій ключ», «Матриця стрункості» у період з 26 листопада 2021 р. до 25 лютого 2022 р. (почати марафон можна протягом 6 місяців з дати придбання) 3. Оплата одного пакету марафон дорівнює один квиток на розіграш Призу, а значить, покупка декількох пакетів збільшує шанси учасника на виграш кратно кількості пакетів.

4.2.2. ознайомитись з результатами Розіграшу в День визначення Переможців Розіграшу.4.3. Результати розіграшу Призу Організатор визначить у прямому ефірі 1 березня 2022 р.

V. Визначення переможця Розіграшу

5.1. Розіграш буде проведено шляхом випадкового комп'ютерного вибору переможця за допомогою незалежного ресурсу random.org з числа Учасників.

5.2. Результат визначення Переможця фіксується Організатором у онлайн трансляції та у формі протоколу і буде опублікований на сторінці Організатора.

5.3. Результати Розіграшу, є остаточними і не можуть бути змінені, оскарженню та перегляду не підлягають. Переможець не може передавати або уступати свої права, пов'язані з участю в розіграші третім особам, за виключенням відносин представництва за дорученням або інших посередницьких угод.У разі не отримання Призу переможцем протягом 30 днів з моменту оголошення переможця Організатор, Приз повертається Організатору Розіграшу та останній має право передати Приз на благодійні цілі.

5.4. Організатор має право також повідомити переможця про виграш Призу в Соціальній мережі Facebook та Соціальній мережі Instagram та/або шляхом направлення особистого повідомлення.

5.5. Процедура визначення переможця Розіграшу не є лотереєю, азартною грою, послугою у сфері ігрового бізнесу, конкурсом або іншою, заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди.
5.6. Організатор Розіграшу не отримує винагороду від Учасників Розіграшу за їхню участь в Розіграші.

VI. Порядок, умови і терміни отримання Призу

6.1. Особа, яка буде обрана переможцем Розіграшу, отримує право на одержання Призу, визначеного п. 2.1. цих Правил.

6.2. Приз може бути вручений Переможцю протягом 30-ти календарних днів з дня оголошення результатів Розіграшу, за умови надання ним Організатору у відповідь на особисте електронне повідомлення про визначення його Переможцем, протягом 5-ти робочих днів з моменту направлення такого повідомлення, копій паспорту (першої, другої сторінки та сторінки з актуальним місцем реєстрації або копії картки у формі ID) та копії довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків. Для нерезидентів України переможець має особисто з'явитися для отримання призу або направити свого повноваженого представника. Переможець самостійно несе відповідальність за вірність зазначених ним даних.

6.3. Передача Призу буде здійснена особисто або за допомогою платіжних систем (порядок визначає Організатор з врахуванням обмежень на готівкові розрахунки).

6.4. Якщо переможець з незалежних від Організатора причин не відповідає на повідомлення про визначення його Переможцем та/або не направляє у відповідь на особисте повідомлення копій документів та інформацію, визначену в п. 6.2 цих Правил у визначені строки, то така особа втрачає право на отримання Призу, а також не має права на отримання будь-якої компенсації, а Приз повертається Організатору Розіграшу.

6.5. При надсиланні/переказі Призу Організатор зауважує на чинні обмеження.

6.6. Оподаткування особи, яка отримала приз, проводиться відповідно до чинного законодавства України. Організатор за свій рахунок із суми Призу здійснює оподаткування особи, яка отримала приз, відповідно до вимог чинного законодавства України.

VII. Обмеження відповідальності

7.1. Відповідальність Організатора Розіграшу не виходить за межі вартості й кількості Призів, зазначених у цих Правилах.

7.2. Організатор Розіграшу не несе відповідальності за неможливість надсилання/надання Призів Учасникам Розіграшу з будь-яких причин, що не залежать від Організатора, у т.ч. якщо номер та адреса відділення Нової пошти, ім'я та/або прізвище, номер телефону або інші дані про себе, необхідні для надсилання/надання Призів, якщо Учасником Розіграшу такі дані були зазначені неправильно та/або нерозбірливо, змінені тощо. При цьому такий Учасник Розіграшу не має права на одержання від Організатора Розіграшу жодної компенсації.

7.3. Організатор Розіграшу не несе відповідальності щодо подальшого використання Учасниками Розіграшу наданих Призів після їх / його одержання та/або за неможливість Учасників Розіграшу скористатися Призом з будь-яких незалежних від Організатора Розіграшу причин.

7.4. Організатор не несе відповідальності за:– не ознайомлення Учасниками Розіграшу зі списком Переможців Розіграшу;– неотримання / несвоєчасне отримання відомостей / документів, необхідних для отримання Призу з вини організацій зв'язку, або з інших, не залежних від Організатора причин;– за невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками / Переможцями Розіграшу обов'язків, передбачених у цих Правилах.

7.5. Організатор Розіграшу не несе відповідальності за невиконання своїх зобов'язань в умовах форс-мажорних обставин, таких, як епідемія, введення карантину, введення на території України чи в окремих її місцевостях особливого правового режиму (надзвичайного положення/стану) або з інших непередбачуваних обставин, результатом яких стане застосування обмежуючих заходів; стихійне лихо; пожежа; повінь; воєнні дії будь-якого характеру; блокади, суттєві зміни в законодавстві, кібератаки тощо, що діють на території проведення Розіграшу, інших непідвладних контролю з боку Організатора Розіграшу обставин, якщо ці обставини перешкоджають виконанню зобов'язань.

7.6. Право на отримання Призів мають лише особи, які є Учасниками Розіграшу. Не допускаються з боку Учасників будь-які дії, операції, угоди, де Приз буде предметом угоди або засобом платежу.

7.7. Переможці Розіграшу самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації, необхідної для отримання Призів.

7.8. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Розіграшу відповідно до вимог чинного законодавства України. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.

7.9. Ці Правила можуть бути змінені та / або доповнені Організатором Розіграшу протягом всього періоду проведення Розіграшу. Такі зміни та/або доповнення набирають чинності з моменту їх опублікування на Сайті - https://service.kalantiernaia.com/rozygryshi.

7.10. Для уточнення будь-якого з пунктів цих Правил Учасник може звернутися до Організатора Розіграшу шляхом надсилання повідомлення.

VIII. Інші умови

8.1. Беручи участь у Розіграші, Учасник автоматично підтверджує повне розуміння умов Розіграшу, факт ознайомлення і згоди з Офіційними Правилами Розіграшу.

8.2. Учасники погоджуються і дають дозвіл на використання своїх персональних даних (ПІБ, контактний номер телефону, ім'я користувача в соціальних мережах, фотографію профілю, посилання на профіль у соціальних мережах) організатором Розіграшу. Беручи участь в Розіграші, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором з маркетинговою і будь-якою іншою метою, методами, які не порушують чинного законодавства України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безкоштовне використання його імені, прізвища, фотографії, відео, інтерв'ю, інформації або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації в т.ч. його імені і фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо і відеоматеріалах, інтерв'ю із ЗМІ, а також для відправки інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) і т.п., без яких-небудь обмежень по території, часу і способу використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором і будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається в розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України і Закону України «Про захист персональних даних» (а також згода включення його номера телефону в систему розсилки інформації про нові акції Організатора, які проводитимуться в майбутньому).

8.3. Беручи участь у Розіграші, Учасник / Переможець Розіграшу, зокрема, підтверджує свою згоду з тим, що інформація про факт перемоги, а також прізвище, ім'я, по-батькові Переможця Розіграшу будуть опубліковані на офіційній сторінці AMR Education в Соціальній мережі Facebook та Соціальній мережі Instagram.
8.4. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками / Переможцями Розіграшу, крім випадків, передбачених цими Правилами.

8.5. Сторони погодились, що Приз не є доходом у вигляді виграша (приза) у лотерею чи в інші розіграші, у букмекерському парі, у парі тоталізатора, призом та виграшем у грошовій формі, одержаним за перемогу та/або участь у аматорських спортивних змаганнях, у тому числі у більярдному спорті.

1 - ця сума передбачає еквівалент за курсом НБУ в будь-якій іноземній валюті для нерезидентів України на день оголошення Розіграшу.
Правила проведения розыгрыша на странице https://service.kalantiernaia.com/rozygryshi Международной тренинг-студии личностного роста Анны Калантерной в период с 26.11.2021 по 01.03.2022.

I. Общие условия


1.1. Розыгрыш проводится в целях популяризации услуг Международной тренинг-студии личностного роста Анны Калантерной (далее – МТС А. Калантерной) и популяризации объектов авторского права КАЛАНТЕРНОЙ А.А..Территория проведения Розыгрыша – без ограничения по территории.

1.2. Организатором и Исполнителем Розыгрыша является Физическое лицо КАЛАНТЕРНАЯ АННА АНДРОНИКОВНА, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика 2650607786 (далее – Организатор).

1.3. В розыгрыше на странице https://service.kalantiernaia.com/rozygryshi (далее по тексту: «Розыгрыш») могут принимать участие лица, отвечающие всем нижеприведенным условиям (далее по тексту: «Участники»):a. достигли 21-летнего возраста ;в. являются клиентами МТС А. Калантерной (под «Клиентами» в целях настоящих Правил следует понимать лиц, которые отвечают другим критериям, определенным настоящими Правилами, в т.ч. п.4.2.1 Правил).

1.4. Организатор не обязан проверять дееспособность лиц, участвующих в Розыгрыше. Организатор по своему усмотрению определяет порядок, способ и сроки выплаты Приза в пределах, определенных настоящими Правилами.

1.5. Участниками Розыгрыша не могут быть:

1.5.1. работники Организатора и члены их семей (супруг, дети, братья/сестры, родители);

1.5.2. владельцы и работники рекламных агентств и партнеров, имеющих причастность к проведению Розыгрыша, а также члены их семей (супруг, дети, братья/сестры, родители);

1.5.3. лица, не отвечающие условиям или не выполняющие условия настоящих Правил.

1.6. При участии в Розыгрыше иностранцев и лиц без гражданства они своим участием в Розыгрыше согласны с требованиями действующего налогового законодательства Украины относительно нерезидентов Украины и подтверждают согласие на удержание с них налогов и сборов, а в прямо предусмотренных случаях обязаны уплатить самостоятельно, а также должны содействовать Организатору в реализации выплаты Приза в незапрещенные законодательством способы (через систему международного перевода, МПС, через представителя, являющегося резидентом Украины и т.п.)..

1.7. Эти правила являются публичным предложением (офертой) к участию в Розыгрыше.

II. Призовой фонд

2.1. Организатор приглашает принять участие в Розыгрыше и получить следующий приз:

2.1. Денежное вознаграждение на сумму в эквиваленте трехсот шестидесяти тысяч гривен1 может получить только один победитель Розыгрыша (сумма до удержания всех налогов и сборов).

2.2. Призовой фонд Розыгрыша ограничен указанной в п. 2.1. настоящих Правил суммой и количеством победителей. Участник Розыгрыша может получить Приз только один раз.

2.3. Победитель Розыгрыша не имеет права на замену Приза на другую продукцию/товар.

III. Срок проведения розыгрыша

3.1. Начало Розыгрыша: 26.11.2021 г.

3.2. Завершение розыгрыша: 25.02.2022.

3.3. Объявление Результатов Розыгрыша: 01.03.2022.

3.4. Организатор Розыгрыша производит определение победителя путем случайного компьютерного выбора из круга участников.

IV. Условия участия в Розыгрыше

4.1. Участниками Розыгрыша являются лица, отвечающие критериям, приведенным в п. 1.2. настоящих Правил, полностью согласных (факт участия в Розыгрыше приравнивается к факту безусловного согласия такого лица с условиями настоящих Правил) с условиями настоящих Правил, не имеют ограничений, указанных в п. 1.4. настоящих Правил (далее – «Участник» или «Участники»).

4.2. Для участия в Розыгрыше

4.2.1. Участник должен сделать СЛЕДУЮЩЕЕ: 1. Подписаться на бесплатную неделю любого из марафонов "Автор жизни", "Финансовый ключ" или "Матрица стройности" МТС А. Калантерной. 2. Оплатить любой из марафонов "Автор жизни", "Финансовый ключ" или "Матрица стройности" в период с 26 ноября 2021 г. по 25 февраля 2022 г. (начать марафон можно в течение 6 месяцев с даты приобретения)3. Оплата одного пакета марафон составляет один билет на розыгрыш Приза, а значит, покупка нескольких пакетов увеличивает шансы участника на выигрыш кратно количеству пакетов.

4.2.2. ознакомиться с результатами Розыгрыша в День определения Победителей Розыгрыша.

4.3. Результаты розыгрыша Приза Организатор определит в прямом эфире 1 марта 2022 г.

V. Определение победителя Розыгрыша

5.1. Розыгрыш будет проведен путем случайного компьютерного выбора победителя с помощью независимого ресурса random.org из числа Участников.

5.2. Результат определения Победителя фиксируется Организатором в онлайн трансляции и в форме протокола и будет опубликован на странице Организатора.

5.3. Результаты Розыгрыша окончательны и не могут быть изменены, обжалованию и пересмотру не подлежат. Победитель не может передавать или уступать свои права, связанные с участием в розыгрыше третьим лицам, за исключением отношений представительства по доверенности или других посреднических соглашений.В случае неполучения Приза победителем в течение 30 дней с момента оглашения победителя Организатор имеет право передать Приз на благотворительные цели.

5.4. Организатор имеет право также сообщить победителю о выигрыше Приза в Социальной сети Facebook и Социальной сети Instagram и/или путем направления личного сообщения.

5.5. Процедура определения победителя Розыгрыша не является лотереей, азартной игрой, услугой в сфере игрового бизнеса, конкурсом или другой, основанной на риске игрой, и не преследует цели получения прибыли, а эти Правила не являются публичным обещанием вознаграждения.

5.6. Организатор Розыгрыша не получает вознаграждение от Участников Розыгрыша за их участие в Розыгрыше.

VI. Порядок, условия и сроки получения Приза

6.1. Лицо, которое будет избрано победителем Розыгрыша, получает право на получение Приза, определенного п. 2.1. настоящих Правил.

6.2. Приз может быть вручен Победителю в течение 30-ти календарных дней со дня оглашения результатов Розыгрыша, при условии предоставления им Организатору в ответ на личное электронное сообщение об определении его Победителем, в течение 5-ти рабочих дней с момента направления такого уведомления, копий паспорта (первой, второй страницы и страницы с актуальным местом регистрации или копии карты в форме ID) и копии справки о присвоении регистрационного номера учетной карты налогоплательщика. Для нерезидентов Украины победитель должен лично явиться для получения приза или направить своего уполномоченного представителя. Победитель самостоятельно несет ответственность за верность указанным им данным.

6.3. Передача Приза будет осуществлена лично или посредством платежных систем (Порядок определяет Организатор с учетом ограничений на наличные расчеты).

6.4. Если победитель по независимым от Организатора причин не отвечает на уведомление об определении его Победителем и/или не направляет в ответ на личное уведомление копий документов и информацию, определенную в п. 6.2 настоящих Правил в определенные сроки, то такое лицо теряет право на получение Приза, а также не имеет права на получение какой-либо компенсации, а Приз возвращается Организатору Розыгрыша.

6.5. При отправке/переводе Приза Организатор учитывает действующие ограничения.

6.6. Налогообложение лица, получившего приз, производится в соответствии с действующим законодательством Украины. Организатор за свой счет из суммы Приза осуществляет налогообложение лица, получившего приз, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

VII. Ограничение ответственности

7.1. Ответственность Организатора Розыгрыша не выходит за пределы стоимости и количества Призов, указанных в настоящих Правилах.

7.2. Организатор Розыгрыша не несет ответственности за невозможность отправки/предоставления Призов Участникам Розыгрыша по каким-либо причинам, не зависящим от Организатора, в т.ч. если номер и адрес отделения Новой почты, имя и/или фамилия, номер телефона или другие данные о себе, необходимы для отправки/предоставления Призов, если Участником Розыгрыша такие данные были указаны неправильно и/или неразборчиво, изменены и т.д. При этом такой Участник Розыгрыша не имеет права на получение от Организатора Розыгрыша никакой компенсации.

7.3. Организатор Розыгрыша не несет ответственности за дальнейшее использование Участниками Розыгрыша предоставленных Призов после их/его получения и/или за невозможность Участников Розыгрыша воспользоваться Призом по любым независимым от Организатора Розыгрыша причинам.

7.4. Организатор не несет ответственности за:– не ознакомление Участниками Розыгрыша со списком Победителей Розыгрыша;– неполучение/несвоевременное получение сведений/документов, необходимых для получения Приза по вине организаций связи, или по другим, не зависящим от Организатора причинам;– за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками/Победителями Розыгрыша обязанностей, предусмотренных в настоящих Правилах.

7.5. Организатор Розыгрыша не несет ответственности за невыполнение своих обязательств в условиях форс-мажорных обстоятельств, таких как эпидемия, введение карантина, введение на территории Украины или в отдельных ее местностях особого правового режима (чрезвычайного положения/состояния) или по другим непредвиденным обстоятельствам, результатом которых станет применение ограничивающих мер; стихийное бедствие; пожар; наводнение; военные действия любого характера; блокады, существенные изменения в законодательстве, кибератаки и т.п., действующие на территории проведения Розыгрыша, других неподвластных контролям со стороны Организатора Розыгрыша обстоятельств, если эти обстоятельства препятствуют выполнению обязательств.

7.6. Право на получение Призов имеют только лица, являющиеся Участниками Розыгрыша. Не допускаются со стороны участников какие-либо действия, операции, сделки, где Приз будет предметом сделки или средством платежа.

7.7. Победители Розыгрыша самостоятельно несут ответственность за достоверность предоставленной ими информации, необходимой для получения Призов.

7.8. В случае возникновения ситуации, подразумевающей неоднозначное толкование Правил, любых спорных вопросов и/или вопросов, неурегулированных этими Правилами, окончательное решение принимает Организатор Розыгрыша в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. Решение Организатора окончательно и обжалованию не подлежит.

7.9. Настоящие Правила могут быть изменены и/или дополнены Организатором Розыгрыша в течение всего периода проведения Розыгрыша. Такие изменения и/или дополнения вступают в силу с момента их опубликования на сайте - https://service.kalantiernaia.com/rozygryshi .

7.10. Для уточнения любого из пунктов настоящих Правил Участник может обратиться к Организатору Розыгрыша путем отправки сообщения.

VIII. Прочие условия

8.1. Участник в Розыгрыше, Участник автоматически подтверждает полное понимание условий Розыгрыша, факт ознакомления и согласия с Официальными Правилами Розыгрыша.

8.2. Участники соглашаются и дают разрешение на использование своих персональных данных (ФИО, контактный номер телефона, имя пользователя в социальных сетях, фотографию профиля, ссылку на профиль в социальных сетях) организатором Розыгрыша. Участвуя в Розыгрыше, каждый Участник тем самым подтверждает свое согласие на использование предоставленной информации Организатором по маркетинговой и любой другой цели, методами, не нарушающими действующее законодательство Украины (в т.ч. путем передачи третьим лицам), в частности на бесплатное использование его имени, фамилии, фотографии, видео, интервью, информации или других материалов о нем в рекламных/маркетинговых целях, в т.ч. право публикации в т.ч. его имени и фотографии) в СМИ, любых печатных, аудио и видеоматериалах, интервью со СМИ, а также для отправки информации, сообщений (в т.ч. рекламного характера) и т.п., без каких-либо ограничений по территории, времени и способу использования, и такое использование никак не будет возмещаться Организатором и каким-либо третьим лицом. Предоставление такого согласия также рассматривается в понимании ст. 296, 307, 308 Гражданского Кодекса Украины и Закона Украины «О защите персональных данных» (а также согласие включения его номера телефона в систему рассылки информации о новых акциях Организатора, которые будут проводиться в будущем).

8.3. Участвуя в Розыгрыше, Участник / Победитель Розыгрыша, в частности, подтверждает свое согласие с тем, что информация о факте победы, а также фамилия, имя, отчество Победителя Розыгрыша будут опубликованы на официальной странице AMR Education в Социальной сети Facebook и Социальной сети Instagram.

8.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры или другие контакты с Участниками/Победителями Розыгрыша, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

8.5. Стороны согласились, что Приз не является доходом в виде выигрыша (приза) в лотерею или другие розыгрыши, в букмекерском пари, в пари тотализатора, призом и выигрышем в денежной форме, полученным за победу и/или участие в любительских спортивных соревнованиях, в том числе числе в бильярдном спорте.

1 - данная сумма подразумевает эквивалент по курсу НБУ в любой иностранной валюте для нерезидентов Украины на день объявления Розыгрыша.